มาทำความรู้จักกับน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (Organic Hom Mali Rice and Germ oil) กันดีกว่า

สรรพคุณน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีจุดเด่นสุดดีต่อการดูแลสุขภาพเราเพิ่มขึ้นกว่าน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวทั่วไปเพราะในทุกขั้นตอนการผลิตนั้นปราศจากสารเคมีและสารพิษใดๆทั้งสิ้น ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดสำหรับการผลิตน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งหากเราได้ตัดสินใจเลือกที่จะบริโภคน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเพื่อใช้บำรุงร่างกายและดูแลรักษาสุขภาพของเราแล้วล่ะก็ เลือกต่ออีกสักนิดด้วยการบริโภคน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (Organic Thai Hom Mali Rice Bran & Germ Oils) เพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมีและสารพิษทั้งหลายด้วย

กระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์นั้น ต้องมีความใส่ใจตั้งแต่การเลือกเมล็ดพันธ์ข้าวเลยทีเดียว ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นเมล็ดข้าวหอมมะลิอินทรีย์เท่านั้น จากนั้นก็คือผืนนาที่ใช้ในการปลูกข้าวก็ต้องเป็นนาที่ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมีใดๆมาก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี ซึ่งการปลูกข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยวนั้นจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากธรรมชาติเท่านั้น ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีใดๆทุกชนิด จึงจะได้ข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง
หลังจากที่ได้ข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์มาแล้ว ต่อไปก็คือขั้นตอนการจัดเก็บและสีข้าว เพื่อแยกรำข้าวและจมูกข้าวออกจากเมล็ดข้าว หลังจากนั้นจะนำรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้แบบสดใหม่ มาบีบน้ำมันโดยการบีบเย็นทันทีหลังจากการสีข้าวภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้ได้น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่บริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีความสดใหม่ เก็บได้นาน ไม่มีกลิ่นหืน และที่สำคัญที่สุดก็คือคุณค่าสารอาหารและแร่ธาตุสำคัญในตัวข้าวหอมมะลิอินทรีย์นั้นจะถูกเก็บไว้ได้อย่างครบถ้วน

headache

การบีบน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบเย็นนั้นไม่มีการใช้สารเฮกเซน ซึ่งเป็นสารพิษที่ก่อมะเร็งในร่างกาย เพราะเป็นการใช้กรรมวิธีการสกัดเย็นเฉพาะเพื่อให้คงคุณค่าและมาตรฐานของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ แตกต่างจากน้ำมันรำข้าวที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดที่ใช้ในการทำอาหาร ซึ่งเป็นแบบผ่านความร้อนและต้องใช้สารเฮกเซน (Hexane) เป็นตัวทำละลาย และสารนี้หากถูกสะสมในร่างกายแล้วจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ โดยตามกฎสากลขององค์การอาหารและการเกษตรสหประชาชาติ (FAO) อนุญาติให้มีสารเฮกเซนคงเหลืออยู่ในน้ำมันรำข้าวที่สกัดได้ 30 ppm (30ส่วนในหนึ่งล้านส่วน)

ดังนั้น หากเราต้องการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในการเลือกบริโภค น้ำมันรำข้าวสกัดเย็น แล้วล่ะก็ การเลือกรับประทานน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวอินทรีย์นั้น เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรา เพราะปราศจากสารเคมีและสารพิษในทุกขั้นตอนการผลิต หากเราต้องการให้แน่ใจว่าเราได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบอินทรีย์แท้จริงหรือไม่ อย่าลืมตรวจเช็คเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. ภายใต้การยอมรับจาก IFOAM (International Federation of Orgnic Agriculture Movements) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย

why-choose-us

ขายน้ำมันรำข้าว